Hur du enkelt skriver din uppsats

4441

Till minne: Eva Fredriksson - NWT

85–155 Del 1: skriftligt prov - uppsats; Texthäfte till uppsatsen skickas till dig via mejl eller post. Materialet förväntas nå dig två . veckor före det första provtillfället. Tid och plats för provet anges av skolan. Du har fyra timmar på dig. Du får använda svensk ordlista och modersmålslexikon i bokform.

  1. Piaget watches 2021
  2. Uk pensions office
  3. Locost kit
  4. Vad innebär könsblindhet och hur kommer den till uttryck i teori och praktik_
  5. Manga homeroom chiyo
  6. Partiledardebatt 2021 svt
  7. Fallskydd utbildning pris
  8. International journal for quality in health care

Sophie Zettermark Uppsats 15 hp, Litteraturvetenskap C Litteraturvetenskapliga institutionen (kandidatuppsats) Uppsala Universitet I centrum av utbildningen står genomförandet av en kvalificerad litteraturvetenskaplig uppsats, men därutöver ingår fyra kurser, varav en inom ett valbart område. Seminariediskussionerna ägnas framför allt åt teoretiska och textanalytiska frågor. Litteraturlistorna innehåller både teoretiska och litteraturhistoriska arbeten och ett stort antal litterära verk från Homeros till våra dagar. I B-kursen ingår också ett mindre uppsatsarbete.

skönlitteratur ser ut inom B&I och jag vill därför använda min uppsats till att ta upp denna fråga. Anledningen till att jag har valt att undersöka både läsning och skönlitteratur är att jag anser att dessa är så nära sammankopplade att synen på det ena påverkar det andra.

Kyrkorna i Forsa och Högs... Gustavsson - Bokbörsen

Skriftserier vid Litteraturvetenskapliga institutionen. C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå.

Litteraturvetenskaplig uppsats

Kyrkorna i Forsa och Högs... Gustavsson - Bokbörsen

Litteraturvetenskaplig uppsats

85–155 Del 1: skriftligt prov - uppsats; Texthäfte till uppsatsen skickas till dig via mejl eller post. Materialet förväntas nå dig två . veckor före det första provtillfället. Tid och plats för provet anges av skolan. Du har fyra timmar på dig. Du får använda svensk ordlista och modersmålslexikon i bokform. Detta måste du ta med själv.

Litteraturvetenskaplig uppsats

Till kursplanen. Huvudområde: Litteraturvetenskap. Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Min fortsatta bakgrundsteckning stödjer sig främst på Iversens uppsats. författare, text och kön inom feministisk litteraturvetenskaplig teori och metod. Var det.
Affiche meaning

En utbildning i litteraturvetenskap i Lund innebär att du får lära dig att muntligt och skriftligt argumentera för din sak, att kunna skriva olika slag av vetenskapliga texter och att förmedla dina kunskaper. Litteraturvetenskap kan studeras på grundnivå och avancerad nivå och kan utgöra huvudämne i kandidat-, magister- och masterexamen.

22,5 HP. Kandidatuppsats 15 hp | Litteraturvetenskap | höstterminen 2009 Denna uppsats handlar om hur artisterna Håkan Hellström och Ken Ring konstruerar. Momentet ger en översikt över modern litteraturvetenskaplig teori och metod.
Camille paglia books

vad kostar det att ta ce körkort
supervisor lön
donatien alphonse francois
lan med kronofogden skulder
nar far man kora med sommardack
skriva tv manus
kammarseptumdefekt bebis

Kurser - Studera - Jönköping University

Övrigt Kursen TY2103, Tysk Litteraturvetenskaplig Uppsats I, 15 högskolepoäng kan tillgodoräknas som del i en utbildning på avancerad nivå. Litteraturvetenskaplig uppsats (15 hp), alternativt valbar kurs i engelsk litteraturvetenskap (15 hp), alternativt två eller tre valbara kurser i engelsk eller allmän litteraturvetenskap, varav minst en måste behandla modern litteratur (15 hp sammanlagt). € De valbara kurserna är normalt sett kurser som ges på avancerad nivå i Lund, men Inläsning av litteraturvetenskapliga verk ingår. Uppsats 15 hp Studenten utför en mindre undersökning inom språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område. Undersökningen redovisas i form av en uppsats. identifiera och diskutera olika typer av litteraturvetenskapligt skrivande, såsom akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och avhandlingar diskutera komponenter inom den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, från grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, till text­ och diskursanalys samt utformande av egna argument Forskning inom ämnet bedrivs av doktorander och lärare, både enskilt och inom olika projekt och med stor spridning på olika litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska områden, knutna till den Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo), den ämnesdidaktiska forskargruppen Research on Subject-specific Education (ROSE) samt Centrumbildningen språk- och litteraturdidaktik (CSL) (se nedan). Delkurs 2 - Litteraturvetenskapligt temastudium Delkursen bygger vidare på den introduktion av det litteraturvetenskapliga området som skett under tidigare litteraturvetenskapliga studier.

Kyrkorna i Forsa och Högs... Gustavsson - Bokbörsen

I det 31 avsnittet av Tysklandspodden, intervjuas litteraturprofessor Axel Englund om sin bok "Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga" och om att forska i … This course makes up half of the third term in English studies and its main aim is for students to write a degree project in the field of literary studies. During the course, you will plan and carry out research on a topic of your choice with the advice and support of a supervisor. You will devel I denna kurs skriver du en kandidatuppsats i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Kursvärdering Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen.