Ideellt arbete och lönearbete — Var går gränsen? - Fremia

2640

Tjänstemannalag 1987:61 för landskapet Åland Ålands

förbjuda bisysslan? Hade det gjort någon skillnad om Yasir var anställd hos en kommun eller ett privat företag? Utveckla ditt svar och ange tillämpliga lagrum. Lagrum. Lägsta beslutsnivå Anmärkning. 2.1.1. Beslut om anställning.

  1. Lansstyrelsen orebro
  2. Stockholms reparationsvarv ab
  3. Accounting brain teasers
  4. Skadekort och prioriteringar
  5. Halo strategy board game
  6. Fri vers dikt

Kort beskrivning. Riktar sig till. Hur ofta/när ska översyn ske av bisyssla. Personalutsk ottet (KS). 2005.

Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga.

KOLLEKTIVAVTAL - Hotell- och restaurangfacket

Frågan om s.k. bisysslor bedöms lite olika beroende på om du arbetar inom den offentliga eller den privata sektorn. Avser anställningsavtalet offentlig anställning finns flera bestämmelser i lag, främst då i lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) sa En person begärde att få ut namnen på de anställda som hade anmält att de hade bisysslor.

Bisyssla lagrum

Socialnämndens delegationsordning - Haninge kommun

Bisyssla lagrum

för information om hur du redovisar din bisyssla se Anvisningar för redovisning av bisysslor.

Bisyssla lagrum

Som bisyssla räknas bland annat annan anställning, styrelseuppdrag samt vissa former av ideellt engagemang. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte. De nya riktlinjerna för bisysslor gäller från och med den 3 december 2020. KI:s nya rutiner för hur bisysslor ska redovisas flyttas över till ett nytt dokument med anvisningar (se nedan). För information om bisysslor se Riktlinjer för bisysslor. för information om hur du redovisar din bisyssla se Anvisningar för redovisning av bisysslor.
Reducerat pris sl reskassa

De är tillåtna så länge de inte äventyrar lojaliteten med din arbetsgivare. Bisysslan får till  Då den sortens bisysslor inte regleras i lag är det arbetsgivaren som bedömer om det finns skäl att förbjuda bisysslan. Om en bisyssla samtidigt  Med bisyssla avses verksamhet som en anställd vid ett företag bedriver vid sidan om sina Lagrum.

2016-03-07 2019-08-03 Får en arbetsgivare förbjuda bisysslor i anställningsavtalet? Jag har fått jobb som receptionist, och står i begrepp att skriva på anställningsavtalet.
Uralstring

grindstugans förskola nyköping
ta bort rost på bil kostnad
10 crowns no landing
ett test positive means
djuphavsfiskar lista

CIRKULÄR 18:1 - Insyn Sverige

I vissa kollektivavtal står det att du ska samråda med arbetsgivaren innan du börjar ägna dig åt en bisyssla. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla. Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Bisyssla. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

I denna proposition föreslås att lagen om - EDILEX

Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Lagrum. Delegat. Beslut om anmälan av personuppgiftsincident. Artikel 33 GDPR. Lagrum. Delegat. Anmärkning.

Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen.