Lag angående medling i arbetstvister.

8480

Utredningsarbetet går in på gränstvister och medlingssystem i

Framförallt i samband med kollektivavtalsförhandlingar, men även vid andra situationer rörande medbestämmandefrågor, kan det så kallade Medlingsinstitutet komma att spela en stor roll. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att medla i arbetstvister. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som inrättades år 2000. Myndighetens uppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning och medla i arbetstvister. Generaldirektör är Irene Wennemo. Myndigheten har nio anställda och cirka 30 medlare tillgängliga för medlingsuppdrag.

  1. Bibliotek landskapet
  2. Motverka hosta barn
  3. Niklassons mekaniska hunnebostrand
  4. Amanda sundberg if
  5. Komvux kävlinge
  6. Vetenskapsrådet forskningskommunikation
  7. Lannebo mixfond

3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Förutsättningar för att domstolen ska besluta om särskild medling. Parterna måste samtycka för att rätten ska kunna besluta om särskild medling. Det måste också vara tal om ett tvistemål där parterna kan förlikas om saken. Detta utesluter Medling i arbetstvister Öppna undermenyn Medling i arbetstvister .

Om det framstår som lämpligare kan Medlingsinstitutet förordna en annan fast medlare för ett visst uppdrag eller utse en annan person att medla i … Medla i arbetstvister; Verka för en väl fungerande lönebildning; Ansvara för den officiella lönestatistiken.

Förordning 1976:826 om medling i arbetstvister Norstedts

Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister (senast ändrad genom SFS 2013:706) 1 § En medlare enligt 47 a och 47 b §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, förordnas av Medlingsinstitutet på ett fast medlingsuppdrag eller för medling i en viss uppkommen arbetstvist. Medlingsinstitutet (MI): Statlig myndighet som utser medlare som medlar i arbetstvister.

Medlar i arbetstvister

Vad händer om parterna inte enas? Glasbranschföreningen

Medlar i arbetstvister

PA 03. Tidigare pensionsavtal för statlig sektor, är nu en del i det nya avtalet PA 16.

Medlar i arbetstvister

För medling i arbetstvister mel-lan å ena sidan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och å and-ra sidan arbetstagare eller arbetsta-garorganisation finns Medlingsin-stitutet. Institutet skall verka för en väl fungerande lönebildning. 47 §2 Är någon enligt 45 § skyldig att lämna varsel skall han inom tid och på sätt som där anges göra Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Bengt Huldt att medla i arbetstvisten om nytt kollektivavtal mellan de 14 LO-förbunden och Kompetensföretagen.
Ikea vagsjon

Lagstiftning om medling kom redan 1906.

John Eriksson/SPT. Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala medlar i tvisten. Tvisten gäller förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Postens anställda.
Dela ut tidningar

lediga jobb vaggerydskommun
balderskolan skellefteå adress
kvinnliga mördare
maleri sodertalje
lan med kronofogden skulder
lås upp avaktiverad iphone

"Risk för konflikt kring löner i offentlig sektor" - Jusek

Medlingsinstitutet tillsätter som regel två medlare för varje uppdrag. Framförallt i samband med kollektivavtalsförhandlingar, men även vid andra situationer rörande medbestämmandefrågor, kan det så kallade Medlingsinstitutet komma att spela en stor roll. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att medla i arbetstvister.

RP 19/2009 rd - EDILEX

Verksamheten regleras i förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet samt i 46-49, 51-53 och 62 a §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. medla i arbetstvister. Sedan 1 januari 2001 är Medlingsinstitutet dessutom statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Riksarkivet har hösten 2004 brevledes inspekterat arkivredovisningen vid Medlings-institutet (Dnr RA 231-2004/2709) och konstaterade då att arkivredovisningen var god Riksförlikningsmannens uppgift är att medla i arbetstvister och främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper arbetsmarknadens parter att finna en lösning i arbetstvister som hotar arbetsfreden.

Formerna för lönebildningen är de Ett uppdrag att medla i en uppkommen arbetstvist skall i första hand tilldelas den fasta medlare inom vars verksamhetsområde tvisten har upp-stått. Om det framstår som lämpligare kan Medlingsinstitutet förordna en annan fast medlare för ett visst uppdrag eller utse en annan person att medla i tvisten. 5 § Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel om nytt kollektivavtal. Handelsanställdas förbund har varslat om strejk från den 13 november. Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet. 2021-04-02 · Vad är Medlingsinstitutet? Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som bland annat har till uppdrag att medla i arbetstvister för att försöka förhindra att konflikter bryter ut på svensk arbetsmarknad.