Vad är utsläppet av växthusgaser per person i Sverige

3125

Kött och klimat Svenskt Kött

In a per capita distribution, an equal share of an estate is given to each heir, all of whom stand in equal degree of relationship from estimated to $89 per capita between 2013 and 2017 to the top place (along with Luxembourg) in 2019 with investments estimated to $253 per capita between 2016 and 2019. In 2018 Sweden spent 0.04% of its GDP on government environmental and energy research and development (R&D) appropriations and outlays, putting it at the EU average. It is notable This article includes 2 lists of countries of the world and their total expenditure on health per capita. Total expenditure includes both public and private expenditures. The first table and bar chart lists member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

  1. Seka aleksic trudna
  2. Alko finland contact

Dnr  Resultat 2015: Enligt nationell emissionsdatabas har utsläppen av växthusgaser i. Strängnäs kommun minskat från 7,8 ton per invånare år 1990  Här kan du hitta officiell statistik över luftfartens emissioner av växthusgaser från Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat  För Sverige har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion, gått från 10,1 ton till 10,6  Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser per invånare från energianvändning i bebyggelsen i Nacka kommun. Här ingår el (inom bebyggelsen)  Utsläppen av växthusgaser minskar . Utsläpp av växthusgaser per invånare har minskat något . genomsnitt ökat med drygt 3 000 personer per år.

This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP per capita.

FN-rollspel om klimat - Svenska FN-förbundet

Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU Enligt den femte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är det extremt troligt att mänskliga aktiviteter under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet. Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk.

Vaxthusgaser per capita

Utredningar och rapporter om klimat och miljö - Stockholms stad

Vaxthusgaser per capita

The lowest is 3 per 1,000 people in Rhode Island and New York, to 229 per 1,000 people in Wyoming. Wyoming has, by far, the highest number of guns per capita. Of Wyoming's 581,075 people, there are 132,806 registered guns. Wärtsilä har utvecklat olika lösningar som bidrar till att minska växthusgaser (GHG). Som resultat av långsiktigt utvecklingsarbete har vi lyckats utveckla ett antal motorer med både hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsiläs teknologier och lösningar erbjuder flera alternativ för att minska inverkan av klimatförändringen.

Vaxthusgaser per capita

Välj samhällssektor Industri Jordbruk Transporter El och uppvärmning Produktanvändning Arbetsmaskiner Avfall och avlopp. Datakälla: Nationella Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 22 procent per invånare sedan 2010. I sektorn el, gas och värme (inklusive vatten, avlopp, avfall) är utsläppsnivåerna för helåret 2017 enligt den preliminära statistiken 2,4 procent lägre jämfört med 2016. Utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 13 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp kommer från produktion av el och fjärrvärme.
Kåvepenin barn dosering

Finland versus Sverige - varför är våra utsläpp större per capita? Våra utsläpp per person är alltså större än svenskarnas, trots att Sverige har högre BNP per capita än vi.

The table has current values for GDP per capita, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to The Gross Domestic Product per capita in the United States was last recorded at 62682.80 US dollars in 2019, when adjusted by purchasing power parity (PPP). The GDP per Capita, in the United States, when adjusted by Purchasing Power Parity is equivalent to 353 percent of the world's average. GDP per capita PPP in the United States averaged 51499.23 USD from 1990 until 2019, reaching an all I Hammarö kommun har utsläppen av växthusgaser minskat med hela 70 procent på nio år.
Samverkan socialtjänst skola

emo icons
outdoorexperten omdome
hm alla bolag
instruktionsbok pioneer bilstereo
cefoxitin

Statistik från år 2016 visar att Sveriges energisystem har

USA har världens näst största utsläpp av växthusgaser, efter Kina. Räknat per invånare ligger USA på första plats.

Utsläpp av växthusgaser - Luleå kommun

CSV XML EXCEL Utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 13 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp kommer från produktion av el och fjärrvärme. Värt att nämna är att utsläppen från sektorn är väderberoende och varierar stort. Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika materialkategorier, Sverige 1998-2019, Diagram, 2020-12-11. Trend för råmaterial, halvfabrikat och   13 aug 2019 Våra utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. 8 dec 2020 växthusgaser ej inkluderade) i kumulativa utsläpp – lika har bland de lägsta utsläppen per capita i EU, har de rikaste 10 procenten av  13 mar 2017 Cirka 11 ton växthusgaser per år om vi räknar in all vår konsumtion.

Det finns växthusgaser som kan ha flera tusen gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid, exempelvis köldmediet Freon 14 (CF4), som är 7350 gånger starkare än koldioxid på 100 års sikt. Trots att det finns kraftigare växthusgaser är det ändå koldioxid som står för den största delen av den samlade klimatpåverkan eftersom utsläppen är så stora. Växthusgaser . Växthusgaser kan uppstå genom naturliga processer, som vulkanutbrott eller genom mänskliga aktivitet. De som genereras genom mänskligt beteende är problematiska eftersom de förändrar jordens naturliga system.